SDF - Bliv bruger

Bliv bruger

Vilkår og regler

 

Hver enkelt autor accepterer ved indsendelse af billeder til en SDF organiseret konkurrence, at billederne kan af SDF vederlagsfrit gøres tilgængelig for offentligheden med det formål at fremme fotografiet, herunder anvendes til udstillingsformål indenfor SDF regi. Copyrightrettighederne forbliver autors. SDF forpligter sig til at behandle billederne med størst mulig omhu, men kan dog ikke påtage sig noget ansvar for beskadigelse eller bortkomst. Autorerne påtager sig i øvrigt det juridiske ansvar for billedernes indhold. Den enkelte kan altid kræve sine billeder slettet fra SDF’s billedarkiv, dette kan ske ved henvendelse til den dataansvarlige

I forbindelse med deltagelse i konkurrencen indsamler SDF en række personoplysninger om dig som author. Ved deltagelse accepterer du at SDF behandler disse oplysninger i forbindelse med din deltagelse i konkurrencen, og efterfølgende offentliggør udvalgte personoplysninger.  

Authors oplysninger 

Alle persondata og billeder gemmes i en database og på filsystemet hos den kommercielle webhotel-udbyder simply.com. Ved indsendelse giver author tilladelse til at navn, klub og fotografiske titler kan offentliggøres på sdf.dk mv i forbindelse med  offentliggørelse/tilgængeliggørelse af resultatet.  

Brug af oplysninger til kontakt

Kontaktoplysninger angivet vil kunne bruges af SDF til at kontakte dig omkring din deltagelse i Den Nationale 2024.

Sletning af oplysninger

SDF bevarer personoplysninger og billeder til brug for resultatet. Dette gælder navn, klub og fotografiske titler. Øvrige oplysninger slettes senest 1. november 2024.  

Personer på billeder

Author bærer ansvaret for at have hjemmel eller samtykke til at deltage med billeder af identificerede og/eller identificerbare personer på billederne.

Kontakt

Authorer kan til enhver tid rette henvendelse til webmaster på webmaster@sdf.dk for at oplyst hvilke informationer der er registreret, rettelse af oplysninger og/eller ønske om sletning. Bemærk at ønske om gennemførelse af ønsket om sletning vil samtidig medføre at author trækker sig fra konkurrencen. Indbetalt deltagergebyr vil ikke blive tilbagebetalt.